Slávnosť hliny 2016

Kategória: Podujatia, Slávnosť hliny

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Modranský keramický betlehem financiami, koláčmi, pečením chačapuri, razením mince, šírením zvesti, fandením a pomocou v stánku s koláčmi na Slávnosti hliny – Keramická Modra 2016.
Vďaka vám všetkým pribudne figúrka anjela a psíka do rozrastajúceho sa betlehemu.
Autori: Jozef Franko a Marián Liška

betlehem-na-slavnosti-hliny-mensi-1

Foto: Martin Bibza

Pôvodná pozvánka na Slávnosť hliny 2016

V druhý septembrový víkend sa bude s podtitulom keramická dekorácia, úžitkovosť a umenie (KERADUÚ) Modra venovať aktuálnej keramickej tvorbe. Novým partnerom podujatia je Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, ktorej študenti budú vystavovať v keramickom múzeu. Novinkou ôsmeho ročníka je súťaž keramických vtáčích búdok.

plagatA2.qxd

Plagát

SH_letak_A4.qxd

Program

SH_letak_A4.qxd

Mapka

Súčasťou Slávnosti hliny sú výstavy, odborný seminár (program tu), detské aj dospelácke keramické dielne, ukážky v točení na keramických kruhoch, medzinárodný keramický jarmok, v piatok večer hrnčiarsky bál a v sobotu poobede štylizovaný sprievod – labovka. Atmosféru dotvárajú kulinárske špeciality, hudobný program, razenie pamätnej mince, divadielko a detské hry z čias našich predkov, ako v guľôčky, koleso šťastia, chôdza na chodúľoch a drevený kolotoč. Keramika sa bude vypaľovať priamo na jarmoku. Odborný seminár bude v tomto roku na tému KERAMIKA – dekorácia, umenie, úžitkovosť (KERADUÚ) pod záštitou Slovenského národného múzea – Múzea Ľ. Štúra v Modre. Po modranských pamiatkach budú sprevádzať členovia Amavet klubu 944.

Podujatie je tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

KERADUÚ – KERAMIKA – dekorácia, umenie, úžitkovosť

Tému podujatia spracovali absolventi ŠÚV svojimi dielami, výstavou Tri uhly pohľadu. V Múzeu slovenskej keramickej plastiky po slávnostnej vernisáži vo štvrtok 8. septembra 2016 o 18 hod. budú aj v nasledujúcich dňoch vystavovať bývalí študenti Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru Barbora Aradská, Barbora Šuláková, David Valovič aj súčasní študenti tejto školy.

Keramický betlehem sa postupne rozrastá

V minulom roku začali dobrovoľníci z Modranskej Besedy uskutočňovať projekt Modranského keramického betlehemu. Prvá figúrka – Jozef – bol financovaný zo zbierky tradičného charitatívneho stánku na Slávnosti hliny, na druhú – Máriu s dieťaťom – sa rozhodol prispieť individuálny darca, Modran. Projekt betlehemu oslovil aj ďalšiu modranskú rodinu, v ktorej sa deti rozhodli finančne si adoptovať figúrku ovečky. Mária a Jozef majú veľkosť do 70 cm, sú ľudovo ladení v majolikovom šate. Betlehem sa bude postupne rozrastať, preto aj v tomto roku dobroty modranských gazdiniek odmenia darcov za dobrovoľný príspevok na Modranský keramický betlehem. Betlehem si budú môcť prezrieť návštevníci podujatia.
Historička a dobrovoľníčka Agáta Petrakovičová Šikulová vysvetľuje termín KERADUÚ „Téma tohto ročníka znie trochu netradične, ale pod skratkou sa skrýva opäť keramika v rôznych podobách, a to v remeselnej, umeleckej a úžitkovej.“

Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

OZ Modranská Beseda vyhlásilo súťaž, v ktorej autori troch najkrajších diel pre vtáčiky získajú finančnú odmenu. Súťažné diela budú vystavené priamo na jarmoku a víťazné budú slúžiť vtáčikom v modranskej lipovej aleji.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Detské aj dospelácke keramické dielne, sprevádzanie po modranských pamiatkach, predvádzanie prác hrnčiarskych majstrov a maliarov keramiky, pálenie v peci na jarmoku, škola tanca, výstavy, charitatívny stánok, keramický betlehem, súťaž vtáčích búdok, kulinárske špeciality (poplanmúchy, párance, guláš, chačapuri, cukrová vata), modranskí vinári,

PROGRAM

 

Piatok – 9. september 2016
9,00 – 14,00 – Medzinárodný odborný seminár na tému KERAMIKA – dekorácia, umenie, úžitkovosť (KERADUÚ)

HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici

15,00 Slávnostné otvorenie
17,00 Trio Romanika
18,30 World music La3no Cubano
20,00 Ľudová hudba Muzička
21,30 Hrnčiarsky bál s Muzičkou do 24,00

 

Sobota – 10. september 2016
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
9,30 Duo Harfa a gitara
11,00 Ľudová hudba Šenkvická muzika
12,30 Detský folklórny súbor Magdalénka
14,00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD Labovka
15,30 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku z keramiky alebo hliny
16,00 Bábkové divadlo Žihadlo: Červená čiapočka
17,30 Spevácka skupina Trnki a Ľudová hudba Jána Maka
19,00 Blues a country blues Second Band

VÝSTAVY:

budú prístupné 10,00 – 18,00 hod.
Vernisáž KERADUÚ bude vo štvrtok 7. 9. 2016 o 18 hod. v Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

  • KERADUÚ: KERAMIKA – dekorácia, umenie, úžitkovosť – Tri uhly pohľadu, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra
  • Z tvorby slovenských keramických majstrov, Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra
  • Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučínova 15, Modra

Doplňujúce informácie

  • Scenár „labovky“ a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová Šikulová
  • Garant keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška
  • Garanti hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner
  • Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Usporiadatelia a partneri podujatia

Z verejných zdrojov Slávnosť hliny – keramickú Modru 2016 podporil Fond na podporu umenia. Tradičným partnerom podujatia je Mesto Modra. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

OZ Modranská Beseda, Modranskí keramikári, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Cech keramikov Slovenska, Cech kachliarov, Slovenská ľudová majolika, ŠÚV J. Vydru, Kultúrne centrum Modra, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Hotel Sebastian, OZ ĽUSK, OZ Kráľovan, OZ Magdalénka, OZ Artur, OZ My ženy, Park hrania a oddychu, Amavet 944 Modra, Modranskí skauti, OZ Víno z Modry, Biolka, Pekáreň Harmónia, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok, portál www.sdetmi.com a OZ Wellgiving.


Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú najstarší slovenský sirotinec, dielo architekta Dušana Jurkoviča, národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s dobrovoľnými darcami tvoria Modranský keramický betlehem.


Kontakt: A. Petrakovičová, 0911292178, www.modranska-beseda.sk, info@modranska-beseda.sk

Slávnosť hliny 2015

Kategória: Modranská beseda, Slávnosť hliny


Siedma Slávnosť hliny sa venuje hrnčiarskym tradíciám, zvykom a sviatkom.

Odborný seminár na tému Hrnčiarske tradície, zvyky a sviatky v hoteli Sebastian usporadúva Slovenské národné múzeum – Múzea Ľ. Štúra v Modre a OZ Modranská Beseda. Tradične ho bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a medzinárodnou účasťou keramikárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Bulharska. Tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla umožnia návštevníkovi skutočný dotyk s hlinou. Nielen mladší sa môžu zabaviť v neobvyklých súťažiach a zábavných aktivitách.

Výťažok zo stánku s koláčmi bude použitý na projekt Modranský keramický betlehem. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Bratislavského samosprávneho kraja.


Program pre štvrtok – 3. september 2015

17,00 – Otvorenie výstavy Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4

18,00 – Otvorenie výstav Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky a modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15


Program pre piatok – 4. september 2015

9,00 – 14,00 – Medzinárodný odborný seminár na tému Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Hotel Sebastian, Dukelská 4
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici

17,00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku

17,30 Peter Luha (gitarista)

19,00 Balkansambel (balkánske rytmy)

20,30 BANDA (slovenská world-music skupina)


Program pre sobotu – 5. september 2015

HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici

9,30 DUO SOAVE (gitara a flauta)

11,00 Vrbovskí víťazi (hudobno-pracovná skupina)

12,30 Šenkvická muzika

14,00 Detský folklórny súbor Magdalénka

15,30 Divadlo Žihadlo (bábkové divadlo)

17,00 Csalló (maďarský folklór)

19,00 Hrnčiarska „labovka“ – ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkenníckej ulici a končí pri soche sv. Floriána – dychovka

21,00 Hrnčiarsky bál (do tanca hrá Ľudová hudba BANDA)


VÝSTAVY

• Výstavy budú prístupné: 4. – 5. september o 10,00 – 18,00 hod.

• Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučínova 15

• Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4


SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Slovenská ľudová majolika – možnosť navštíviť výrobné dielne podniku, SĽM Modra, Dolná 138, otvorené: 5. september o 9,00 – 15,00 hod.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkennícka 2, otvorené: 4. september od 17,00 – 22,00 hod., 5. september od 9,30 – 22,00 hod.


USPORIADATELIA A PARTNERI PODUJATIA

OZ Modranská Beseda, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Hotel Sebastian, Pezinské tehelne – Paneláreň, ĽUSK, OZ Kraľovan, OZ Magdalénka, Biolka, Pekáreň Harmónia, Modranskí keramikári, Cech kachliarov, Modranské Zvesti, TV Pezinok a OZ Wellgiving.

 

SH_letak_A4.qxd SH_letak_A4.qxd Program v PDF

 

 

Slávnosť hliny 2014

Kategória: Slávnosť hliny

Šiesta Slávnosť hliny sa venuje kachliarstvu a tehliarstvu. Odborný seminár a výstavy sprevádza hrnčiarsky jarmok, bál, alegorický sprievod a atrakcie pre deti aj dospelých. Slávnosť hliny s medzinárodnou účasťou pripomína tradície našich predkov. Výťažok z charitatívneho stánku s koláčmi bude použitý na obnovu modranského sirotinca.

Majstrom kachliarom a tehliarom bude venovaný odborný seminár v hoteli Majolika pod záštitou Slovenského národného múzea – Múzea Ľ. Štúra v Modre, Cechu kachliarov a spoločnosti Laterarius. Odbornú časť bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a medzinárodnou účasťou keramikárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Bulharska. Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a zábavné aktivity. Členka Modranskej Besedy, pracovníčka SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre a historička Agáta Petrakovičová: „Kachliarstvo a tehliarstvo je popri džbánkarstve a hrnčiarstve akosi opomínané, je to taká popoluška medzi výrobkami z hliny, pritom obe remeslá i s výrobkami majú zaujímavú históriu vzniku a tvoria neoddeliteľnú súčasť histórie ľudskej spoločnosti.“ Výťažok z charitatívneho stánku s koláčmi bude použitý na nákup pálenej škridly pre obnovu modranského sirotinca. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

SH_2014_plagatA2_plagatA2.qxd Program v PDF

 

Doplňujúce informácie
Scenár „labovky“ a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová
Garanti keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška
Garanti tvorivých dielní: Mária Malinová
Garanti hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner
Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Usporiadatelia a partneri podujatia
OZ Modranská Beseda, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, hotel Majolika, Biolka, OZ Kraľovan, ĽUSK, OZ Magdalénka, Modranskí keramikári, Cech kachliarov, Laterarius, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok a portál www.sdetmi.com. Slávnosť hliny – Keramickú Modru 2014 podporili Nadácia Orange, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Poštová banka.

Slávnosť hliny 2013

Kategória: Slávnosť hliny

Slávnosť hliny 2013

 

Slavnost hliny 2013

 

Program Slávnosti hliny 2013

 


Slávnosť hliny

Kategória: Slávnosť hliny

Slávnosť hliny 2014

Slávnosť hliny sa tento rok uskutoční 5.-6. septembra. Sprievodné výstavy budú otvorené v piatok, 4. septembra. Tento, už šiesty ročník Slávnosti, bude venovaný kachliarstvu a tehliarstvu. Odborný seminár a výstavy bude sprevádzať jarmok, bál a podujatia pre deti aj dospelých.


Hrnčiarsky dorast

Slávnosť sa stala súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Slávnosť hliny 2012

Kategória: Slávnosť hliny

Ročník na tému: „tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad“. Slávnosť začala 30.8. 2012 ( štvrtok ) otváraním výstav. 31.8. 2012 ( piatok ) sa konal medzinárodný  odborný seminár (program tu) na tému slávnosti. Tradičný keramikársky jarmok v historickej Súkenickej ulici prebiehal v dňoch 31.8.2012 ( piatok ) a 1.9.2012 ( sobota ).

Program a mapka slávnosti 2012 tu.

 

 

Slávnosť hliny 2011

Kategória: Slávnosť hliny
  • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011

Témou tretieho ročníka bola habánska keramika. Návštevníci spoznali zaujímavý život habánov, dozvedeli sa o ich pôsobení v Modre a okolí a videli nádherné remeselné kúsky habánskej keramiky. Na túto tému sa uskutočnilo medzinárodné sympózium keramikárov a novinkou na jarmoku bol „remeselný keramický dvor“.

 

Slávnosť hliny 2010

Kategória: Slávnosť hliny

Sprievod

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010

Téma: „Keramická figurálna plastika“

Termín: 2.9. až 4.9.

Po dobrom ohlase prvého ročníka Slávnosti v septembri 2010 Modra opäť ožila oslavou keramiky. Hlavnou myšlienkou slávnosti sa stala keramická plastika. Táto osobitná forma keramikárskeho remesla má práve v našom meste viacero významných majstrov, umelcov. Opäť Modranská beseda so svojím hlavným partnerom Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre pripravila k danej téme v prvej časti medzinárodný odborný seminár a  tri výstavy,  Ferdiš Kostka, Súčasní keramickí figuralisti a výstavu  Dany Jakubcovej.   Druhou časťou sa stal sobotňajší program s keramickým jarmokom, štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom v Súkeníckej ulici.

Podpora ministerstva kultúry, návštevnosť a záujem verejnosti svedčí o tom, že podujatie svojou myšlienkou oslovuje verejnosť a patrí medzi veľmi atraktívne a zaujímavé podujatia v bratislavskom kraji.

Viac o Slávnosti hliny – Keramická Modra 2010

Slávnosť hliny 2009

Kategória: Slávnosť hliny

Slavnost 2009

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2009

Téma: Venované spomienke na Heřmana Landsefelda

Termín: 3.9. až 5.9.

Keramické slávnosti oslovili už vo svojom prvom ročníku širokú laickú i odbornú verejnosť a stali sa súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva v malokarpatskom regióne.

Za zrodom tohto, dnes už pomaly tradičného podujatia stála Modranská beseda. K spolupráci boli prizvaní Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Malokarpatské osvetové a kultúrne stredisko v Modre, Západoslovenské múzeum v Trnave, Slovenská ľudová majolika, Hotel Majolika a miestni hrnčiari a keramikári.

Cieľom Slávnosti hliny sa stala oslava hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla a jeho tvorcov. Organizátori sa snažili podujatím osloviť čo najširšiu verejnosť, preto Slávnosti hliny rozdelili na dve časti. Prvá z nich v sebe zahŕňala odborný seminár a výstavy ( Hreřman Landsfeld a Alžebta Landsfeldová, Zo zbierky Heřmana Landsfelda, Marie Vořechová – Vejvodová ) a bola určená predovšetkým odbornej verejnosti. Druhú časť tvoril keramický jarmok s tematicky koncipovaným hudobným programom, večerným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom. Jarmok bol situovaný do historickej Súkeníckej ulice.

V podujatí sa uplatňujú viaceré každoročné princípy. Jedným z nich je nosná téma Slávnosti, ktorá v danom roku sprevádza celé oslavy . Tá je obsahom seminárov, výstav i zábavnej časti podujatia.

Ďalším je termín Slávnosti, ktorým je vždy prvý víkend septembra.

V roku 2009 bola hlavnou témou osobnosť keramika a zberateľa Heřmana Landsfelda, ktorý žil a pôsobil v Modre. Výstupom tohto ročníka bola publikácia Heřman Landsfeld – Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby, vydaná  Modranskou Besedou v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, autorka Agáta Petrakoviičová) : Už prvý ročník podujatia bol mimoriadne úspešný, zúčastnili sa ho odborníci z oblasti etnografie, histórie a pamiatok a poprední tvorcovia keramickej výroby.

Viac o slávnosti hliny 2009