Darujte 2% z dane

Posted by: zigom  /  Category: Darujte % z daní

Darujte % z vašich daní na zachovanie kultúry a tradičných hodnôt v Modre!

Rozhodujte o svojich peniazoch!

MB_2%_Layout 1

Postup: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej, kontakt: 0911 292 178, agata.petrakovicova@gmail.com alebo info@modranska-beseda.sk. Všetko ostatné vybavíme.

Ďakujeme všetkým darcom.

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme vám s tlačivami.

Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane. K tlačivám treba priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnú prácu robili. Ak ste pomáhali Modranskej Besede, už vyplnené tlačivo dostanete tiež od A. Petrakovičovej.

Postup pre zamestnancov, ak si tlačivá vyplníte sami:

Postup pre právnické osoby

  • Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom.
  • Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %) z dane z príjmov.
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane z príjmov pre jedného prijímateľa, ak máte viac prijímateľov, v kolónke 4 uveďte, koľko ich je a vložte papier s ich údajmi v rovnakej štruktúre.

Pre podrobné informácie o poukazovaní % z dane odporúčame stránku: www.rozhodni.sk .

Potrebné údaje

Názov: MODRANSKÁ BESEDA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 30868190

Sídlo: MODRA, 900 01, ŠTÚROVA 61

Doplňujúce informácie

  • minimálna suma pre % z dane je 3 €, pre právnické osoby 8 € pre každého prijímateľa
  • nesmiete mať nedoplatok na dani
  • pre ROK uvádzajte 2018
  • číslo účtu nepotrebujete, pretože peniaze na účty posielajú daňové úrady, ktoré naše číslo účtu majú a po kontrole údajov musia previesť platbu do 90 dní
  • IČO prijímateľa vypisujte zľava
  • tlačivá sa podávajú na daňový úrad určený podľa bydliska

2 % sú vaše peniaze. Použite ich na zachovanie hodnôt Modry.

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská aktivizácia Modry a jej častí. Hlavné činnosti Modranskej Besedy sú etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. V partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra sa usiluje o obnovu budovy sirotinca, dielo architekta Dušana Jurkoviča. Organizuje Rozprávkovú Modru, Deň Sirotinca a Slávnosť hliny – Keramická Modra.

Comments are closed.