Oznam – Rozprávková Modra

Posted by: zigom  /  Category: Rozprávková Modra

Modranská beseda s poľutovaním oznamuje, že v tomto roku nebude
organizovať svoje tradičné podujatia Rozprávková Modra 2020 a Slávnosť
hliny – Keramická Modra 2020. 
Podstatnými dôvodmi tohto rozhodnutia sú aktuálne opatrenia ÚVZ SR s
obmedzeniami pre organizovanie hromadných podujatí, okrem iného s
nutnosťou regulácie návštevnosti podujatia. 
Vláda SR aktuálne komunikuje, že obmedzenie pre podujatia s podmienkou
do 1000 návštevníkov bude platné až do konca roku 2020. Naše podujatie
organizujeme bez vstupného (neregulovaná návštevnosť). 
Významný dopad na rozpočty pre podujatia má aj zrušenie dotačnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. 
Aj pre viacero ďalších dôvodov okrem vyššie uvedených, ktoré zapríčinila
situácia v jarných mesiacoch 2020, sme presvedčení, že nie je možné
zachovať integritu našich tradičných podujatí a nie je v našich
možnostiach ich zrealizovať za aktuálnych podmienok. 

Všetkým Vám želáme pevné zdravie a úspešné prekonanie dôsledkov
epidémie. 

Modranská beseda, jún 2020 

Comments are closed.