Slávnosť hliny 2009

Posted by: admin  /  Category: Slávnosť hliny

Slavnost 2009

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2009

Téma: Venované spomienke na Heřmana Landsefelda

Termín: 3.9. až 5.9.

Keramické slávnosti oslovili už vo svojom prvom ročníku širokú laickú i odbornú verejnosť a stali sa súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva v malokarpatskom regióne.

Za zrodom tohto, dnes už pomaly tradičného podujatia stála Modranská beseda. K spolupráci boli prizvaní Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Malokarpatské osvetové a kultúrne stredisko v Modre, Západoslovenské múzeum v Trnave, Slovenská ľudová majolika, Hotel Majolika a miestni hrnčiari a keramikári.

Cieľom Slávnosti hliny sa stala oslava hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla a jeho tvorcov. Organizátori sa snažili podujatím osloviť čo najširšiu verejnosť, preto Slávnosti hliny rozdelili na dve časti. Prvá z nich v sebe zahŕňala odborný seminár a výstavy ( Hreřman Landsfeld a Alžebta Landsfeldová, Zo zbierky Heřmana Landsfelda, Marie Vořechová – Vejvodová ) a bola určená predovšetkým odbornej verejnosti. Druhú časť tvoril keramický jarmok s tematicky koncipovaným hudobným programom, večerným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom. Jarmok bol situovaný do historickej Súkeníckej ulice.

V podujatí sa uplatňujú viaceré každoročné princípy. Jedným z nich je nosná téma Slávnosti, ktorá v danom roku sprevádza celé oslavy . Tá je obsahom seminárov, výstav i zábavnej časti podujatia.

Ďalším je termín Slávnosti, ktorým je vždy prvý víkend septembra.

V roku 2009 bola hlavnou témou osobnosť keramika a zberateľa Heřmana Landsfelda, ktorý žil a pôsobil v Modre. Výstupom tohto ročníka bola publikácia Heřman Landsfeld – Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby, vydaná  Modranskou Besedou v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, autorka Agáta Petrakoviičová) : Už prvý ročník podujatia bol mimoriadne úspešný, zúčastnili sa ho odborníci z oblasti etnografie, histórie a pamiatok a poprední tvorcovia keramickej výroby.

Viac o slávnosti hliny 2009

Comments are closed.