Slávnosť hliny

Kategória: Slávnosť hliny

Slávnosť hliny 2014

Slávnosť hliny sa tento rok uskutoční 5.-6. septembra. Sprievodné výstavy budú otvorené v piatok, 4. septembra. Tento, už šiesty ročník Slávnosti, bude venovaný kachliarstvu a tehliarstvu. Odborný seminár a výstavy bude sprevádzať jarmok, bál a podujatia pre deti aj dospelých.


Hrnčiarsky dorast

Slávnosť sa stala súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Slávnosť hliny 2012

Kategória: Slávnosť hliny

Ročník na tému: „tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad“. Slávnosť začala 30.8. 2012 ( štvrtok ) otváraním výstav. 31.8. 2012 ( piatok ) sa konal medzinárodný  odborný seminár (program tu) na tému slávnosti. Tradičný keramikársky jarmok v historickej Súkenickej ulici prebiehal v dňoch 31.8.2012 ( piatok ) a 1.9.2012 ( sobota ).

Program a mapka slávnosti 2012 tu.

 

 

Slávnosť hliny 2011

Kategória: Slávnosť hliny
  • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011

Témou tretieho ročníka bola habánska keramika. Návštevníci spoznali zaujímavý život habánov, dozvedeli sa o ich pôsobení v Modre a okolí a videli nádherné remeselné kúsky habánskej keramiky. Na túto tému sa uskutočnilo medzinárodné sympózium keramikárov a novinkou na jarmoku bol „remeselný keramický dvor“.

 

Slávnosť hliny 2010

Kategória: Slávnosť hliny

Sprievod

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010

Téma: „Keramická figurálna plastika“

Termín: 2.9. až 4.9.

Po dobrom ohlase prvého ročníka Slávnosti v septembri 2010 Modra opäť ožila oslavou keramiky. Hlavnou myšlienkou slávnosti sa stala keramická plastika. Táto osobitná forma keramikárskeho remesla má práve v našom meste viacero významných majstrov, umelcov. Opäť Modranská beseda so svojím hlavným partnerom Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre pripravila k danej téme v prvej časti medzinárodný odborný seminár a  tri výstavy,  Ferdiš Kostka, Súčasní keramickí figuralisti a výstavu  Dany Jakubcovej.   Druhou časťou sa stal sobotňajší program s keramickým jarmokom, štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom v Súkeníckej ulici.

Podpora ministerstva kultúry, návštevnosť a záujem verejnosti svedčí o tom, že podujatie svojou myšlienkou oslovuje verejnosť a patrí medzi veľmi atraktívne a zaujímavé podujatia v bratislavskom kraji.

Viac o Slávnosti hliny – Keramická Modra 2010

Slávnosť hliny 2009

Kategória: Slávnosť hliny

Slavnost 2009

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2009

Téma: Venované spomienke na Heřmana Landsefelda

Termín: 3.9. až 5.9.

Keramické slávnosti oslovili už vo svojom prvom ročníku širokú laickú i odbornú verejnosť a stali sa súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva v malokarpatskom regióne.

Za zrodom tohto, dnes už pomaly tradičného podujatia stála Modranská beseda. K spolupráci boli prizvaní Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Malokarpatské osvetové a kultúrne stredisko v Modre, Západoslovenské múzeum v Trnave, Slovenská ľudová majolika, Hotel Majolika a miestni hrnčiari a keramikári.

Cieľom Slávnosti hliny sa stala oslava hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla a jeho tvorcov. Organizátori sa snažili podujatím osloviť čo najširšiu verejnosť, preto Slávnosti hliny rozdelili na dve časti. Prvá z nich v sebe zahŕňala odborný seminár a výstavy ( Hreřman Landsfeld a Alžebta Landsfeldová, Zo zbierky Heřmana Landsfelda, Marie Vořechová – Vejvodová ) a bola určená predovšetkým odbornej verejnosti. Druhú časť tvoril keramický jarmok s tematicky koncipovaným hudobným programom, večerným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom. Jarmok bol situovaný do historickej Súkeníckej ulice.

V podujatí sa uplatňujú viaceré každoročné princípy. Jedným z nich je nosná téma Slávnosti, ktorá v danom roku sprevádza celé oslavy . Tá je obsahom seminárov, výstav i zábavnej časti podujatia.

Ďalším je termín Slávnosti, ktorým je vždy prvý víkend septembra.

V roku 2009 bola hlavnou témou osobnosť keramika a zberateľa Heřmana Landsfelda, ktorý žil a pôsobil v Modre. Výstupom tohto ročníka bola publikácia Heřman Landsfeld – Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby, vydaná  Modranskou Besedou v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, autorka Agáta Petrakoviičová) : Už prvý ročník podujatia bol mimoriadne úspešný, zúčastnili sa ho odborníci z oblasti etnografie, histórie a pamiatok a poprední tvorcovia keramickej výroby.

Viac o slávnosti hliny 2009