O Modranskej besede

Posted by: admin  /  Category: Modranská beseda

História mesta Modry je bohatá  na  mnohé  duchovné , ale aj hmotné prvky a odkazy zašlých časov. Veľa z nich je už úplne zapadnutých v udalostiach modernej doby, alebo zabudnutých  pre nedostatočný vzťah k historickým hodnotám. Združenie chce prispieť k pozdvihnutiu hrdosti Modranov.

Občianske združenie Modranská beseda vzniklo oficiálne v roku 2006. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Ako neoficiálny spolok však Modranská Beseda existuje už od roku 2001.

Združenie pripravilo viaceré kultúrne a osvetové podujatia, medzi ktorými boli najúspešnejšie:

 • Slávnosti lesa“ (2002)

Združenie uskutočnilo čiastočný výskum o živote komunity huncokárov v lokalite Modra – Piesok (Zochova chata). Huncokári je ľudové pomenovanie prisťahovalcov drevorubačov z nemeckej oblasti. V spolupráci s ich potomkami, Múzeom kultúry karpatských Nemcov a amatérskym historikom Karolom Kantekom združenie pripravilo slávnosti pre oživenie zaujímavej histórie lokality Piesok.

Dnes slávnosti organizujú iné subjekty. Teší nás, že sme boli pri zrode tejto akcie.

 • „Adventná Modra“ (2002, 2003)

Predvianočné trhy spojené s koncertmi a divadelnými predstaveniami v budove Modranskej besedy.

 • „Sprievodca letoviskom Harmónia“ (2007)

Publikácia vychádza z výskumu letoviska Harmónia a na jeho základe boli pre návštevníkov letoviska vyhotovené a osadené v Harmónii informačné tabule.

 • „Poznaj svoje korene“ (2009)

Cyklus prednášok odborníkov z oblasti archeológie, histórie, etnografie a cirkvi o historickej časti Modra – Kráľová, pri príležitosti 400. výročia jej  založenia. Združenie zhotovilo informačné tabule o histórii, prírodných podmienkach, významných osobnostiach časti Kráľová. Združenie zriadilo  Múzeum školy na Kráľovej zamerané na pripomenutie vidieckej školy z prelomu 19. a 20. storočia. Za jeho vytvorenie  bolo združenie nominované na cenu Academia Istropolitana Nova a cenu Pamiatok a múzeí.

 • Bábkové divadlo

Tradičným bábkovým divadielkom sa združenie snaží o rozšírenie obzoru detí na témy spojené s históriou  Modry a malokarpatského regiónu a o propagáciu jeho kultúrnych tradícií.

Počas svojej činnosti sa odohrali viaceré bábkové divadelné hry „O zlom čarodejníkovi“, „O vylojzovanom zvone“, „Kráľ Špajľa“, „Vianočná hra“, „Anjel Cyrifandel“, „Podvadznoha“.

 • Rozprávková Modra 2011

Prvý ročník festivalu bábkového divadla za účasti miestnych a popredných slovenských bábkových divadiel Tetroneline, Teatro Carnevalo a Animare Silva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra

Snaha o zachovávanie miestnych tradícií  priviedla združenie  Modranská beseda k myšlienke obnoviť starý hrnčiarsky zvyk  modranských tovarišov „hrnčiarsku labovku“. Podujatie dostalo názov „Slávnosť hliny – Keramická Modra“.

Koncepciu slávnosti tvoria odborný seminár a výstavy uskutočnené  v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, keramický jarmok, tvorivé dielne pre verejnosť, večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod spojený s hrnčiarskym bálom. Odborná časť slávnosti je venovaná vždy vybranej  téme z oblasti keramiky (Heřman Landsfeld, figurálna tvorba, habáni). Jarmok je situovaný v exteriéri historickej Súkeníckej ulice.

Už dnes je podujatie „Slávnosť hliny“ jedinečným podujatím venovaným ako odbornej, tak i širokej verejnosti.

Slávnosť sa stali súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2009

Prvý ročník podujatia bol venovaný osobnosti keramika a zberateľa Heřmana Landsfelda a stretol sa s výborným ohlasom verejnosti.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010

Témou druhého ročníka  bola „Keramická figurálna plastika“. Podujatie už vo svojom druhom ročníku dosiahlo medzinárodný rozmer. Na odbornom seminári sa zúčastnilo viacero odborníkov z oblasti histórie, etnografie a umenia z Českej republiky a Rakúska. V spolupráci so Slovenským národným múzeom sa pripravili  štyri výstavy a do neskorých večerných hodín sa návštevníci mohli zabávať v hrnčiarskych dielňach, pri hudobných vystúpeniach, štylizovanom sprievode hrnčiarov, hrnčiarskom bále a dobrých miestnych kulinárskych špecialitách. Oba ročníky sa stali súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011

Témou tretieho ročníka bola habánska keramika. Návštevníci spoznali zaujímavý život habánov, dozvedeli sa o ich pôsobení v Modre a okolí a videli nádherné remeselné kúsky habánskej keramiky. Na túto tému sa uskutočnilo medzinárodné sympózium keramikárov a novinkou na jarmoku bol „remeselný keramický dvor“.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2012

Aktuálny ročník bude na tému: „tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad“. Slávnosť bude zahájená 30.8. 2012 ( štvrtok ) otváraním výstav. 31.8. 2012 ( piatok ) bude medzinárodný odborný seminár na tému slávnosti. Tradičný keramikársky jarmok v historickej Súkenickej ulici bude v dňoch 31.8.2012 ( piatok ) a 1.9.2012 ( sobota ).

S hlavným cieľom Modranskej Besedy snahou o kultúrno-spoločenskú obrodu mesta a jeho priľahlých časťí súvisí aj publikačná činnosť združenia:

 • Modranský receptár (2006)
 • Sprievodca letoviskom Harmónia (2007)
 • Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre (2007)
 • Heřman Landsfeld – majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby (2009)
 • Slovenský maliar Jozef Ilečko (2009)
 • Krajina Hradov – slovenské hrady na starých pohľadniciach (2011)
 • Landsfeldov keramický slovník (2012)

Pripravované publikácie:

 • Monografia o Kráľovej
 • Modra na starých pohľadniciach
 • História Piesku
 • Historický sprievodca Malými Karpatmi

Združenie pripravuje návrh informačných tabúľ pre mesto Modra a jeho časti, ktorý je pokračovaním už zrealizovaných tabúľ na Kráľovej, Harmónii a Piesku. Združenie má snahu iniciovať osadenie pamätných tabúľ významným osobnostiam, ktoré žili a pôsobili na území mesta.

Comments are closed.