Informačné tabule

Posted by: admin  /  Category: Modranská beseda

V roku 2011 združenie pripravuje návrh informačných tabúľ pre mesto Modra a jeho časti, ktorý je pokračovaním už zrealizovaných tabúľ na Kráľovej, Harmónii a Piesku. Združenie má snahu iniciovať osadenie pamätných tabúľ významným osobnostiam, ktoré žili a pôsobili na území mesta. Je aj spoluorganizátorom pripravovaného semináru „Historické opevnenie Modry“, ktorý sa uskutoční v októbri 2011.

Comments are closed.