Udalosti

Brigáda na Obrperkoch

8. novembra 2014 v sychravom jesennom počasí 47 dobrovoľníkov pracovalo viac ako 6 hodín. Vysadili 16 stromov, osadili tri lavičky a pripravili informačnú tabuľu.

Odborne sme zasadili 10 lesných a 6 ovocných stromov, druhy, ktoré sú na našich kopcoch doma: 2 lipy malolisté, 3 borovice lesné, 2 duby zimné, 3 hraby obyčajné, 1 gaštan jedlý, 3 čerešne domáce (burlag a cordia) a 2 hrušky domáce. Onedlho k nim pribudne ešte jedna oskoruša. Všetky stromy sme oplotili, aby ich zvieratá nepoškodili.

Projekt obnovy historickej krajinnej štruktúry v lokalite Obrperky prináša tradičné porasty do modranských lokalít. Obnovuje vyhliadku, lesík, vinohradnícku búdu, vyhliadkovú architektúru, staré tradičné sorty viniča do vinohradu. Projekt, vrátane usporiadania jeho jednotlivých prvkov, sa uskutočňuje na základe odborných výskumov a rekonštrukcie historických súvislostí.

Obnova Obrperkov počíta so spojením s pripravovanými cyklotrasami v regióne a bude súčasťou vinohradníckeho náučného chodníka s ukážkami poľnohospodárskych prác. V okolí budú vinohrady s pôvodnými odrodami a plánujeme postaviť aj tradičnú vinohradnícku búdu, ktorá v tých miestach bola v minulosti.

Na projekte spolupracujú OZ Modranská beseda, Fedor Malík, Modranskí skauti, ĽUSK, Lepšia Modra a mnohí dobrovoľníci. Prvá časť projektu sa zrealizovala vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.

 

 IMG_4249  IMG_4240  IMG_4243
 IMG_4241  IMG_4299  IMG_4245
 IMG_4298  IMG_4251  IMG_4256
 IMG_4278  IMG_4262  IMG_4272

Ilustračné foto: archív OZ Modranskej besedy