O nás

Občianske združenie Modranská beseda vzniklo oficiálne v roku 2006. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Ako neoficiálny spolok však Modranská beseda existuje už od roku 2001

Združenie pripravilo viaceré kultúrne a osvetové podujatia, medzi ktorými boli najúspešnejšie:

  • Slávnosti lesa“ (2002)

Združenie uskutočnilo čiastočný výskum o živote komunity huncokárov v lokalite Modra – Piesok (Zochova chata). Huncokári je ľudové pomenovanie prisťahovalcov drevorubačov z nemeckej oblasti. V spolupráci s ich potomkami, Múzeom kultúry karpatských Nemcov a amatérskym historikom Karolom Kantekom sme pripravili slávnosti pre oživenie zaujímavej histórie lokality Piesok.

Dnes slávnosti organizujú iné subjekty. Teší nás, že sme boli pri zrode tejto akcie.

  • Adventná Modra“ (2002, 2003)

Predvianočné trhy spojené s koncertmi a divadelnými predstaveniami v budove Modranskej Besedy.

  • Sprievodca letoviskom Harmónia“ (2007)

Publikácia vychádza z výskumu letoviska Harmónia.

Taktiež na jeho základe boli vyhotovené a osadené v Harmónii informačné tabule pre návštevníkov letoviska.

  • Poznaj svoje korene“ (2009)

Cyklus prednášok odborníkov z oblasti archeológie, histórie, etnografie a cirkvi o historickej časti Modra – Kráľová, pri príležitosti 400. výročia jej založenia. Zhotovili sme informačné tabule o histórii, prírodných podmienkach, významných osobnostiach časti Kráľová. Realizovali sme Múzeum školy na Kráľovej zamerané na pripomenutie vidieckej školy z prelomu 19. a 20. storočia. Za realizáciu múzea bolo naše združenie nominované na cenu Academia Istropolitana Nova a cenu Pamiatok a múzeí.

  • Bábkové divadlo

Tradičným bábkovým divadielkom sa združenie snaží o rozšírenie obzoru detí na témy histórie Modry a malokarpatského regiónu a o propagáciu jeho kultúrnych tradícií.

Počas svojej činnosti sme odohrali viaceré bábkové divadelné hry „O zlom čarodejníkovi“, „O vylojzovanom zvone“, „Kráľ Špajľa“, „Vianočná hra“, „Anjel Cyrifandel“, „Podvadznoha“.

  • Rozprávková Modra

Každoročný festival vynikajúcich bábkových divadiel s rozprávkovou atmosférou. Viac v časti Podujatia/Rozprávková Modra.

  • Slávnosť hliny – Keramická Modra

Snaha o zachovávanie miestnych tradícií nás priviedla k myšlienke obnoviť starý hrnčiarsky zvyk modranských tovarišov „hrnčiarsku labovku“. Podujatiu sme dali názov „Slávnosť hliny – Keramická Modra“.

Koncepciu slávností tvoria odborný seminár a výstavy realizované v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra, keramický jarmok, tvorivé dielne pre verejnosť, večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod spojený s hrnčiarskym bálom. Odborná časť slávností je venovaná vždy nejakej téme z oblasti keramiky (Heřman Landsfeld, figurálna tvorba, habáni). Jarmok je situovaný v exteriéri historickej ulice.

Viac v časti Podujatia/Slávnosť hliny.