Slávnosť hliny 2010

Posted by: admin  /  Category: Slávnosť hliny

Sprievod

 

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010

Téma: „Keramická figurálna plastika“

Termín: 2.9. až 4.9.

Po dobrom ohlase prvého ročníka Slávnosti v septembri 2010 Modra opäť ožila oslavou keramiky. Hlavnou myšlienkou slávnosti sa stala keramická plastika. Táto osobitná forma keramikárskeho remesla má práve v našom meste viacero významných majstrov, umelcov. Opäť Modranská beseda so svojím hlavným partnerom Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre pripravila k danej téme v prvej časti medzinárodný odborný seminár a  tri výstavy,  Ferdiš Kostka, Súčasní keramickí figuralisti a výstavu  Dany Jakubcovej.   Druhou časťou sa stal sobotňajší program s keramickým jarmokom, štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a hrnčiarskym bálom v Súkeníckej ulici.

Podpora ministerstva kultúry, návštevnosť a záujem verejnosti svedčí o tom, že podujatie svojou myšlienkou oslovuje verejnosť a patrí medzi veľmi atraktívne a zaujímavé podujatia v bratislavskom kraji.

Viac o Slávnosti hliny – Keramická Modra 2010

Comments are closed.