Slávnosť hliny 2014

Posted by: zigom  /  Category: Slávnosť hliny

Šiesta Slávnosť hliny sa venuje kachliarstvu a tehliarstvu. Odborný seminár a výstavy sprevádza hrnčiarsky jarmok, bál, alegorický sprievod a atrakcie pre deti aj dospelých. Slávnosť hliny s medzinárodnou účasťou pripomína tradície našich predkov. Výťažok z charitatívneho stánku s koláčmi bude použitý na obnovu modranského sirotinca.

Majstrom kachliarom a tehliarom bude venovaný odborný seminár v hoteli Majolika pod záštitou Slovenského národného múzea – Múzea Ľ. Štúra v Modre, Cechu kachliarov a spoločnosti Laterarius. Odbornú časť bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a medzinárodnou účasťou keramikárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Bulharska. Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a zábavné aktivity. Členka Modranskej Besedy, pracovníčka SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre a historička Agáta Petrakovičová: „Kachliarstvo a tehliarstvo je popri džbánkarstve a hrnčiarstve akosi opomínané, je to taká popoluška medzi výrobkami z hliny, pritom obe remeslá i s výrobkami majú zaujímavú históriu vzniku a tvoria neoddeliteľnú súčasť histórie ľudskej spoločnosti.“ Výťažok z charitatívneho stánku s koláčmi bude použitý na nákup pálenej škridly pre obnovu modranského sirotinca. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

SH_2014_plagatA2_plagatA2.qxd Program v PDF

 

Doplňujúce informácie
Scenár „labovky“ a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová
Garanti keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška
Garanti tvorivých dielní: Mária Malinová
Garanti hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner
Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Usporiadatelia a partneri podujatia
OZ Modranská Beseda, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, hotel Majolika, Biolka, OZ Kraľovan, ĽUSK, OZ Magdalénka, Modranskí keramikári, Cech kachliarov, Laterarius, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok a portál www.sdetmi.com. Slávnosť hliny – Keramickú Modru 2014 podporili Nadácia Orange, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Poštová banka.

Comments are closed.